Dine møteplasser

Resepsjon
Her skal vi gjerne gi våre gjester et positivt førsteinntrykk av vår virksomhet. En hyggelig og imøtekommende atmosfære i resepsjonen skaper et godt utgangspunkt for gode møter! Dette er en naturlig plass for en informasjonsskjerm, hvor man legger inn en hyggelig velkomsthilsen til besøkende, og informerer om vær og hvilken mat som serveres i kantinen denne dagen. I endringsprosesser vil et informasjonssystem være en fin kanal for kontinuerlig å kunne informere involverte parter.


Stillerom
Et åpent kontorlandskap er effektivt med tanke på god kommunikasjon og araealutnyttelse. Uten et tilpasset miljø hvor man kan ta den private samtalen eller få full arbeidsro, fungerer ikke det åpne landskapet optimalt. Vi innreder stillerommene dine etter dine behov.Ved å henge en liten skjerm på veggen og legge opp til PC-tilkobling, kan dette arealet bli et effektivt møterom for 2-4 personer.


Kreativt rom
Tenk ut av boksen, gi dine medarbeider et rom som åpner for kreativitet og time out. Hva med et lavt bord med fargerike paller som stoler?


Prosjektrom
I dette rommet vil det være behov for effektiv og god samhandling. Man har behov for oversikt over mange arbeidsprosesser samtidig, gjerne tegninger printet i storformat og en eller flere datatilkoblinger. Vil det være effektivt å kunne koble opp bas på byggeplassen på video? Bruk brede bord, gjerne med hev/senk. Møtedeltagere som står oppreist har mer energi og bidrar til mer aktive møter. Utnytt veggene – bruk whiteboards eller glasstavler for kjappe notater og et sted å henge papirene.


Kantine
Et stort areale som gjerne kan utnyttes til flere formål enn å servere et måltid pr. dag. Dette området kan benyttes til større samlinger, allmannamøter og gjerne festmarkeringer. Ved å investere i et talelydanlegg og visningsmedie, kan lokalet utnyttes i mye større grad og man oppnår høyere ROI på utnyttet areal.


Lounge
Vi har et stort utvalg av lounge-møbler. Vi tegner og prosjekterer løsningene for deg. En god kombinasjon av sofagrupper og gode stoler er gjerne et godt utgangspunkt.


Soundmasking
Har du et område der støy er en stressfaktor som forurenser miljøet, eller at noen lett overhører andres samtaler? Med dagens teknologi kan man fjerne støy ved hjelp av mikrofoner. Har du et område du ønsker å begrense spredning av lyd? Har du behov for å sikre at konfidensiell informasjon som deles i møterommet ikke kan høres av andre enn møtedeltagerne?

Spør oss om soundmasking, dette er løsningen dere trenger!